Tarjoamme palveluita Yksityisille Yrityksille Taloyhtiöille

Toimimme pääasiassa päijät- hämeessa lahden ympäristössä sekä uudellamaalla. 

Tarjoamme palveluita Yksityisille Yrityksille Taloyhtiöille

Toimimme pääasiassa päijät- hämeessa lahden ympäristössä sekä uudellamaalla. 

Putkiremontti

Käyttövesiremontti, Lämpöverkko remontti, Viemäriremontti

Teemme putkiremontit avaimet käteen periaatteella.

Asun­nos­sa voi asua nor­maa­lis­ti remon­tin ajan.

Miksi putkiremontti kannattaa tehdä?

Put­ki­re­mont­ti kan­nat­taa teh­dä jos van­han put­kis­ton ikä on yli 25 vuot­ta.

Put­ki­re­mont­ti nos­taa talon arvoa enem­män kuin mitä sen teke­mi­nen mak­saa.

Put­ki­re­mon­tin kar­toi­tus­käyn­ti on ilmai­nen.

?

Van­hat put­ket kul­ke­vat raken­tei­den sisäl­lä huo­nos­ti kan­na­koi­tu­na sekä huo­nos­ti eris­tet­ty­nä ja alt­tii­na pis­te­syö­py­mi­sel­le.

Put­ki­re­mont­ti teh­dään kom­po­siit­ti­put­kel­la. Se on moni­ker­ros­put­ki, jota ei tar­vit­se pin­ta­ve­to­na eris­tää, kom­po­siit­ti­put­ken sisä­puo­li­nen ker­ros on vah­vaa ja pit­käi­käis­tä muo­vi­put­kea.

Put­ki­re­mont­tia ei kan­na­ta väl­tel­lä se on jos­sain vai­hees­sa kui­ten­kin edes­sä ja se kan­nat­taa teh­dä ennen ensim­mäis­tä vesi­va­hin­koa.

MUITA PALVELUJAMME

Lvi asennus

uudiskohteisiin

Huolto

Lvi huol­to

Teemme myös LVI vuositarkastuksia jonka saa edullisesti vuosisopimuksella.

Vuositarkastuksen hyödyt

Vesivahingon estäminen

Lämmitysverkon kunnon testaaminen

Yllättävän suuren vesilaskun pois sulkeminen

Tarkastuksen yhteydessä korjaus on edullinen

KYSY LISÄÄ PALVELUISTAMME