Lvi Putkiva Oy tekee putkiremontit ja kaikki lvi asennukset rautaisella ammattitaidolla

PALVELUT

Lvi Putkiva Oy tekee kaikki lvi asennukset, mutta on erikoistunut putkiremontteihin.

Käyt­tö­ve­si­re­mont­ti oma­ko­ti­ta­loon kes­tää kes­ki­mää­rin

päivää

Put­ki­re­mont­ti kan­nat­taa teh­dä jos van­han put­kis­ton ikä on yli

vuotta

Läm­pö­verk­ko­re­mont­ti oma­ko­ti­ta­loon kes­tää kes­ki­mää­rin

päivää

Lvi Putkiva Oy tekee kaikki lvi asennukset, mutta on erikoistunut putkiremontteihin.

Käyt­tö­ve­si­re­mont­ti oma­ko­ti­ta­loon kes­tää kes­ki­mää­rin

päivää

Put­ki­re­mont­ti kan­nat­taa teh­dä jos van­han put­kis­ton ikä on yli

vuotta

Läm­pö­verk­ko­re­mont­ti oma­ko­ti­ta­loon kes­tää kes­ki­mää­rin

päivää

“Lvi Put­ki­va oy on eri­kois­tu­nut put­ki­re­mont­tei­hin. Koke­nee­na ammat­ti­lai­se­na suun­nit­te­len uudel­le put­kis­tol­le par­haan reit­ti­vaih­toeh­don asiak­kaan edun mukai­ses­ti. Hyvin suun­ni­tel­tu on kuin puo­lik­si teh­ty. Olem­me nopea, luo­tet­ta­va ja asia­kas­pal­ve­le­va yri­tys.” Mar­kus Kive­lä

LVI-asen­ta­ja, Yrit­tä­jä

“Lvi Put­ki­va oy on eri­kois­tu­nut put­ki­re­mont­tei­hin. Koke­nee­na ammat­ti­lai­se­na suun­nit­te­len uudel­le put­kis­tol­le par­haan reit­ti­vaih­toeh­don asiak­kaan edun mukai­ses­ti. Hyvin suun­ni­tel­tu on kuin puo­lik­si teh­ty. Olem­me nopea, luo­tet­ta­va ja asia­kas­pal­ve­le­va yri­tys.” Mar­kus Kive­lä

LVI-asen­ta­ja, Yrit­tä­jä

Lvi Putkiva Oyllä on 100% asiakastyytyväisyys